top of page
03.jpg
Lời Ngỏ

 

Chùa Đức Viên do Sư Bà Đàm Lựu sáng lập năm 1980. Chùa được Sư Bà xây dựng với tâm niệm mong mọi người được thấm nhuần giáo pháp nhiệm mầu, tiến tu an vui giải thoát.

Chùa Đức Viên xin chào đón tất cả mọi người với nhiệt tâm tu tập.

Sư Bà Tọa Chủ

 

Sư Bà người làng Tam xá, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, Việt Nam. Xuất gia từ nhỏ tại chùa Cự Đà. Năm 1980, Sư Bà về thành phố San Jose hành đạo và sáng lập chùa Đức Viên. Sau 19 năm tận tụy, chăm lo việc đạo, việc đời, Sư Bà quy Tây năm 1999.

Ni Chúng 

 

  Sư Bà dạy:

Đừng bao giờ nghĩ rằng việc đó thành công là do công lao, phước đức của mình mà vui mừng và cũng đừng buồn khổ, chán nản khi thất bại.  Chỉ cần đem hết tâm lực, khả năng làm việc, thành bại còn nhờ hoàn cảnh và tuỳ nhân duyên...

Trường Việt Ngữ Đức Viên

 

Nhằm duy trì tiếng nói và bảo tồn văn hóa Việt Nam cho con cháu,  vào đầu thập niên 1980, Sư Bà Đàm Lựu phát tâm mở trường Việt Ngữ Đức Viên, là ngôi trường đầu tiên dạy tiếng Việt cho con em tại vùng San Jose.

05.jpg
IMG_2664.JPG
THÔNG BÁO
NHỚ SƯ BÀ TOẠ CHỦ 
Lịch năm 2023
A3DAC88A-FFC2-4874-984E-67D746A4CF83.jpg
1.jpg

Vài hình ảnh của  những ngày tết  năm Qúy Mão (2023)

Vài hình ảnh của khóa tu thiếu nhi mùa hè

năm 2022