03.jpg
Lời Ngỏ

 

Chùa Đức Viên do Sư Bà Đàm Lựu sáng lập năm 1980. Chùa được Sư Bà xây dựng với tâm niệm mong mọi người được thấm nhuần giáo pháp nhiệm mầu, tiến tu an vui giải thoát.

Chùa Đức Viên xin chào đón tất cả mọi người với nhiệt tâm tu tập.

Sư Bà Tọa Chủ

 

Sư Bà người làng Tam xá, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, Việt Nam. Xuất gia từ nhỏ tại chùa Cự Đà. Năm 1980, Sư Bà về thành phố San Jose hành đạo và sáng lập chùa Đức Viên. Sau 19 năm tận tụy, chăm lo việc đạo, việc đời, Sư Bà quy Tây năm 1999.

Ni Chúng 

 

  Sư Bà dạy:

Đừng bao giờ nghĩ rằng việc đó thành công là do công lao, phước đức của mình mà vui mừng và cũng đừng buồn khổ, chán nản khi thất bại.  Chỉ cần đem hết tâm lực, khả năng làm việc, thành bại còn nhờ hoàn cảnh và tuỳ nhân duyên...

Trường Việt Ngữ Đức Viên

 

Nhằm duy trì tiếng nói và bảo tồn văn hóa Việt Nam cho con cháu,  vào đầu thập niên 1980, Sư Bà Đàm Lựu phát tâm mở trường Việt Ngữ Đức Viên, là ngôi trường đầu tiên dạy tiếng Việt cho con em tại vùng San Jose.

THÔNG BÁO
Lịch năm 2021

1/15
Thông báo về việc Cúng Dường
Chư Tăng Ni Tây Tạng , Ấn Độ , Nepal

GÓP PHẦN CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG TÂY TẠNG, ẤN ĐỘ & NEPAL

Nam mô A Di Đà Phật,

Kính thưa quý Phật tử,

    Ngày nay, chúng ta được biết Ấn Độ, Tây Tạng và Nepal là những xứ sở tâm linh Phật giáo với những triết lý thâm sâu và trí tuệ siêu việt từ sự hành trì miên mật của Tăng Đoàn. Bằng niềm tin tâm linh mãnh liệt, chư vị Tăng – Ni tu sĩ Phật giáo nơi các vùng đất cao nguyên này luôn dõng mãnh nhẫn chịu sự khắc nghiệt của gió tuyết mùa đông hay cái nóng bức khô cằn mùa hạ, an nhiên tự tại hành thiền, niệm chú, tụng kinh, cầu nguyện và giáo hóa tín đồ.

       Để duy trì chi phí sinh hoạt của các tự viện với hàng nghìn Tăng chúng, phái đoàn chư Tăng Tây Tạng thường hoằng Pháp và giới thiệu về tu viện để Phật tử các nơi được gieo duyên góp phần công đức cúng dường.

      Tuy nhiên, từ cuối năm 2019 đến nay vì tình hình dịch bệnh Covid lây lan trên toàn thế giới, Quý Ngài không đi khuyến hóa các nơi và Phật tử về chiêm bái, cúng dường tại các chùa Tây Tạng ở Ấn Độ, Nepal và Tây Tạng cũng giảm ít hơn nên rất nhiều tu viện gặp khó khăn về tài chánh.     

      Học theo gương hạnh cúng dường, hộ trì Tăng Bảo của Cố Sư Bà Tọa Chủ, chùa Đức Viên thành tâm phát nguyện hỗ trợ  góp vào quỹ ẩm thực một số chùa Tây Tạng ở tại Ấn Độ, Nepal và Tây Tạng. Các tự viện nhỏ có khoảng 60 đến 150 vị Tăng. Các tự viện lớn có khi lên đến khoảng 3000 vị. Trong số ấy có nhiều chú tiểu và các vị lớn tuổi.

    Chùa được biết chỉ với 30 cent, chúng ta có thể cúng dường chi phí 3 bữa ăn trong một ngày cho một vị Sư. Như vậy, $30 cúng dường được 100 vị, $300 cúng dường được 1,000 vị…

     Mời quý Phật tử cùng "góp gió thành bão”, dành dụm, nhín chút phần tiêu xài và giới thiệu với các bằng hữu phát tâm góp phần cúng dường tịnh tài mua thực phẩm dâng lên chư Tăng .

     Quý vị có thể gửi check về địa chỉ: 

  Chùa Đức Viên, 2420 McLaughlin Ave, San Jose CA 95121.

  -Hoặc đến chùa gửi tiền trực tiếp Sư Cô Trung Ngộ ̣̣̣408-823-6659)

-Hoặc chuyển qua Zelle: Ducvien Buddhist Community Pagoda

Phone: 408-603-1770  

Memo: Cúng dường thực Phẩm quý Sư Tây Tạng

(Xin gửi trước $1, khi chùa báo nhận, hãy gửi tiếp số tiền muốn cúng.)

    Nguyện Tam Bảo cứng minh công đức cúng dường của quý Phật tử và gia hộ gia đình quý Phật tử cùng tất cả mọi người đời đời luôn gặp chánh Pháp, thâm tín Tam Bảo.  Đồng thời cầu nguyện Phật Pháp trường tồn, thế giới hòa bình, an lạc.

       

                  Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.

CONTRIBUTIONS TO FOOD FUNDS FOR TIBETAN MONASTERIES IN TIBET, NEPAL AND INDIA.

Homage to Amitabha Buddha

To All devotees of Duc Vien Temple

           Nowadays, we know that India, Tibet and Nepal are the spiritual home of Buddhism. The Buddhist practices in these locations hold profound philosophical and intellectual understandings rooted in the  lifelong dedication and devotion of many practicing monks and nuns  from the Sanghas of  many monasteries.

            With their unwavering beliefs, the Buddhist monks and nuns in these monasteries on the highlands of Nepal, India and Tibet  courageously face the unforgiving  weathers. From the freezing winds of the winter to the extreme heat of the harsh summer, they carry on their practices of meditation, chanting, praying to  educate and train their  followers.

             To cover the expenses of these monasteries, delegations of senior monks were sent  from the monasteries to hold dharma talks in other countries, conducting prayers to create a bond between us and their monasteries via  our blessed contributions.   

             Since 2019, the COVID-19 pandemic travel restrictions put a stop to these  fund raising efforts at the same time money from pilgrimage to the monasteries reduced significantly. Many Tibetian monasteries are facing dire financial situations.

               Following the tradition set forth by our late Venerable Master to support Sanghas in need,  Duc Vien Temple is raising money towards  a food  fund for the many Tibetan monasteries, large and small, in India, Nepal and Tibet.  30 cents can take care of three meals, or a day’s worth of food, for a monk.  So, 30 USD can support 100 monks for a day, and 300 USD can support 1000 monks for a day.

              Duc Vien Temple asks you to practice compassion through contributing to this effort. Simply cutting down miscellaneous spending, reducing a cup of coffee, or skipping soda for the day will allow you to put that money towards buying food for these monasteries.        

             You can send money in many ways:

  1. Write check to : Chùa Đức Viên, 2420 McLaughlin Ave, San Jose CA 95121.

  2. Send cash directly to Sister Trung Ngộ 408-823-6659 at Duc Vien Temple.

  3. Send money via Zelle - Ducvien Buddhist Community PagodaPhone: 408-603-1770 

    Please make sure to include the following in the memo: Food funds for Tibetan Temples

     We pray to the Triple Jewels for your dedicated contribution. May you and your families be continuously guided by the Dharma and be protected by the Triple Jewels (Tam Bảo). We pray for Dharma to flourish and bring peace to all beings.

 

                                        Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.

13.jpg
KHUYẾN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Nhớ Ơn Nặng của Phật  

- Nhớ Ơn Nặng Của Phật Là Thế Nào?
            Đức Thích Ca Như Lai của ta, lúc mới phát tâm, đã vì ta mà thực hành Bồ tát đạo, trải qua vô lượng kiếp chịu đủ khổ cực.Khi ta tạo tội, Phật đã xót thương, phương tiện giáo hóa, mà ta ngu si, không biết tin tưởng, tiếp nhận. Ta đọa Địa ngục,Phật càng đau xót, muốn chịu thay khổ sở cho ta, nhưng nghiệp ta quá nặng, hết cách cứu vớt. Ta sinh loài người, Phật liền dùng phương tiện làm cho ta gieo trồng thiện căn. Đời đời kiếp kiếp, Phật theo dõi ta, lòng không lúc nào rời bỏ chốc lát. Khi Phật xuất thế thì ta còn chìm đắm, nay được thân người thì Phật đã diệt độ. Tội lỗi gì mà phải sinh nhằm thời kỳ mạt pháp, phước đức nào lại được dự vào hàng ngũ xuất gia, nghiệp chướng gì mà không được thấy thân vàng của Phật,may mắn nào lại được thân gặp Xá Lợi của Ngài. Suy nghĩ như vậy mới thấy, giả sử quá khứ không trồng thiện căn thì làm sao được nghe Phật pháp, không nghe Phật pháp thì làm sao được biết lúc nào cũng hưởng thụ ân đức của Phật. Ân đức như vậy, núi non cũng khó sánh cho bằng. Trừ phi phát tâm quảng đại, làm hạnh Bồ tát, xây dựng Phật pháp, giáo
hóa chúng sanh, thì dẫu xương tan thịt nát cũng khó mà đáp trả. Đó là lý do thứ nhất của sự phát Bồ đề tâm.

Cầu Sanh Tịnh Độ

Tu hành cõi này thì sự tiến đạo rất khó, vãng sinh cõi kia thì sự thành Phật cũng dễ. Dễ nên một đời đã có thể thấu đáo, khó nên lắm kiếp vẫn chưa chắc hòan thành. Do đó mà Thánh ngày xưa, Hiền ngày trước, ai cũng khuynh hướng; Kinh cả ngàn, Luận cả vạn, đâu cũng chỉ qui. Quả thật sự tu hành trong thời kỳ mạt pháp này, không có cách nào hơn pháp ấy. Có điều Kinh Luận đã nói, điều lành mà tính chất nhỏ thì không thể vãng sanh, cái phước mang tính chất lớn mới chắc chắn đến được. Cái phước mang tính chất lớn thì không chi bằng sự chấp trì danh hiệu, điều lành hàm tính chất to thì không chi bằng sự phát tâm rộng lớn. Nên nhất tâm chấp trì danh hiệu của Phật hơn cả sự bố thí đến trăm năm, nhất niệm phát tâm Bồ đề rộng lớn vượt cả sự tu hành trong nhiều kiếp. Lý do là vì niệm Phật vốn mong làm Phật, vậy tâm lớn không phát thì có niệm cũng không làm gì, phát tâm vốn để tu hành, vậy Tịnh độ không sanh thì có phát cũng dễ thoái chuyển. Nên gieo giống Bồ đề, cày bằng cái cày niệm Phật, thì trái hạt tuệ giác tự nhiên lớn lên; ngồi thuyền đại nguyện, nhập vào bể cả Tịnh độ, thì Tây phương Cực lạc quyết định vãng sanh. Đó là lý do thứ chín của sự phát Bồ đề tâm.

Những điều thiết yếu người tu Tịnh Độ cần biết

Những lời cảnh sách khai thị của chư tổ để mở mang trí huệ cho hàng Phật Tử, những lời cảnh sách không những chỉ nhắc nhở những người sơ cơ mới học Phật mà ngay cả với những người thâm niên tu tập nhiều năm đi nữa thì sự nhắc nhở, tinh thần cảnh sách lúc nào cũng quan trọng, bởi vì người tu học nếu không được thường xuyên nhắc nhở thì sẽ khó mà thúc liễm thân tâm.

Pháp môn Niệm Phật cần phải đầy đủ Tín - Nguyện - Hạnh. Tín đã sâu, ắt sẽ phát nguyện thiết tha. Nguyện đã phát thiết tha, ắt sẽ dốc sức hành trì. Chỉ niệm Di Đà chẳng cần kèm thêm pháp nào khác nữa. Hãy nên dùng lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, chấp trì danh hiệu Phật, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, tâm niệm tai nghe, từng câu từng chữ phân minh. Niệm cho phân minh, nghe cho phân minh sẽ là chánh nhân vãng sanh.

Thật vì sinh tử, phát lòng Bồ Ðề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Mười sáu chữ này là cương tông của pháp môn Niệm Phật. Nếu không phát lòng chơn thiết vì việc sanh tử, thì tất cả lời khai thị đều là phù phiếm. Bởi tất cả  những sự khổ trong đời này không chi hơn việc sanh tử, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, sống chết, chết sống, ra khỏi bào thai này, kế vào bào thai khác, bỏ lớp da này lại mang lớp da khác, khổ não đã không kham, huống chi tự mình chưa thoát luân hồi, làm sao tranh khỏi đọa lạc?

Chùa Đức Viên mở cửa từ 08:00am - 08:00pm.

Mỗi ngày chùa có 3 khóa lễ:

  • Công phu khuya:

             04:00am - 07:00am

  • Khóa lễ niệm Phật:

            09:30am - 11:30am

            06:00pm - 08:00pm

Xin xem thêm bảng thông báo và trang web của chúng tôi để biết thêm các sinh hoạt khác.

Nhận Tin Thông Báo

Congrats! You're subscribed.

Chùa Đức Viên xin quý vị cho chùa địa chỉ Email để nhận tin tức, thông báo và lịch trình tu học.

         Lưu Truyền Pháp Bảo 

 Nam Mô A Di Đà Phật

      “Kính thưa quý vị Phật tử, quý đồng hương,      

    Giáo lý là thuốc trị tâm bệnh, hay món ăn tinh

thần. Nếu ai nghe, tin theo lời Phật mà tự xét mình

trong cuộc sống hàng ngày và chịu sa thải những ích

kỷ cố chấp… thì họ được giải thoát, an vui, thác sinh

làm bạn với thánh nhân. Nếu lại biết khuyến khích

người khác tin, làm theo giáo lý thì phước báo

vô lượng.  

    Vì vậy Pháp Bảo chúng tôi không bán hay đánh

giá bao nhiêu.

     Nếu quý vị muốn hưởng phước báo, xin tùy khả

năng đóng góp với chúng tôi để Pháp Bảo được

lưu truyền rộng sâu. Nhờ Giáo Pháp nhân loại bớt

khổ và hết tội nhân trong những nơi tù tội đau khổ…  

   Cầu Đức Quan Âm gia hộ quý vị tâm bồ đề kiên

cố, lòng từ vô hạn.” 
                       Trích lời dạy của  Cố Sư Bà Tọa Chủ    

                                                    Chùa Đức Viên

Tuỳ Hỷ Công Đức    

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa quý vị Phật tử, quý đồng hương,  

Khi còn sinh tiền, Sư Bà Đức Viên thường dạy:          

 “Giáo lý là thuốc trị tâm bệnh, hay món ăn tinh thần. Nếu ai nghe, tin theo

lời Phật mà tự xét mình trong cuộc sống hàng ngày và chịu sa thải những ích kỷ cố chấp… thì họ được giải thoát, an vui, thác sinh làm bạn với Thánh

Nhân. Nếu lại biết khuyến khích người khác tin, làm theo giáo lý thì phước

báo vô lượng. Vì vậy Pháp Bảo chúng tôi không bán hay đánh giá bao nhiêu.”  

   Kính vâng theo tâm nguyện của Sư Bà Toạ Chủ, từ trước đến nay, Chùa

Đức Viên không quy định một lệ phí nào cho những pháp sự như: in kinh,

cầu an, cầu siêu, hộ niệm, tang lễ, cúng thất tuần, cúng an vị Phật .v.v...  

    Chùa Đức Viên hết lòng giúp đỡ và dâng lời cầu nguyện Tam Bảo gia hộ

cho tất cả mọi người và thân nhân khi có hữu sự.  

   Tùy thuộc vào lòng hảo tâm muốn cầu phước của quý vị, mời quý vị đóng

góp với nhà Chùa để Pháp Âm của đức Phật được lưu truyền rộng sâu,

giúp nhân loại bớt khổ và hết tội nhân trong những nơi tù tội, đen tối.  Cầu

Đức Quan Âm gia hộ quý vị tâm bồ đề kiên cố, lòng từ vô hạn.

                                                                                          Chùa Đức Viên

 

 

Mười Ba Vị Tổ Tông Tịnh Độ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Lịch năm 2021

XÁ LỢI SƯ BÀ