July 13, 2018

Một vài hình ảnh sinh hoạt của các em trong KHÓA TU THIẾU NHI MÙA HÈ tại Chùa Đức Viên - ngày 11/07/2018

September 30, 2017

LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN, NGÀY 07/08/2016 ĐỨC VIÊN 13/08/2016 Hạnh tu tam bộ nhất bái có nghĩa là sau 3 bước chân chính niệm là một lần đỉnh lễ năm vóc sát đất. Đó là một phương cách để người Phật tử, phần nhiều là các vị xuất gia bày tỏ lòng tin sâu vào Ta...

September 15, 2017

                                                       

CHƯƠNG TRÌNH  LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI

...

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

September 21, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive