April 23, 2019

Tối ngày 16 tháng 3 năm 2019 chùa Đức Viên tổ chức LỄ THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ TỌA CHỦ CHÙA ĐỨC VIÊN. 

February 22, 2019

THÔNG TRI:

KHOÁ TU TỊNH KHẨU
NIỆM PHẬT BÁO ÂN

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính thưa quý vị Phật tử
Các bậc Cổ đức thường dạy:

       Không phải hình Phật không nên nhìn
       Không phải lời Phật không nên nói
       Không phải pháp Phật không nên ng...

November 24, 2018

          Mùa hè năm nay gia đình tôi đưa bà cụ đi nghỉ hè,cụ tôi thích đi biển và thế là chúng tôi chọn Maui đưa cụ đi chơi và để có dịp ghé thăm Tịnh Hải - ngôi chùa mới thuộc hệ thống chùa Đức Viên do cố Sư Bà Đàm Lựu sáng lập, nay được Qúi Sư trông coi và mở mang t...

October 11, 2018

Pháp Thoại Vu Lan  do Ni Sư  Thích Đức Hòa 

Lễ Vu Lan Chùa Đức Viên -- Phần 2 (thuyết pháp). San Jose, USA. 26 tháng 8/ 2018.

Quay và Dựng phim: Đức Nhã, Chánh Quang Minh