May 31, 2018

Mở Tầm Chân Tu.

Ta bà một cõi dạo chơi,

Như vầng trăng sáng, tỉnh lời pháp âm.

Thủy trong tinh ý chơn tâm,

"Hư Hư Lục" ngữ, mở tầm chân tu. 


 

Tâm Tuỳ Hỷ, áng chơn như,

Vân Du Hoằng hoá, huyền từ bang trao.

Đồng Nai Viên Chiếu tự hào,

Ươm mầm hạt ngọc, nhã vào vầng trăng.
 

Dán...

May 31, 2018

Thành Kính Tưởng Niệm

Giác Linh Ni Trưởng thượng Như hạ Thủy
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 

Kính thưa Ban Tổ chức tang lễ,
 

Chúng con Cựu học Ni Chùa Thiền Đức vô cùng thương tiếc được tin Ni TrưởngThượng Như Hạ Thủy 
xả báo thân an nhiên thị tịch, vào cõi Niết B...

May 31, 2018

BÓNG HẠT NGÀN XA

Lênh đênh thân nghiệp chốn Ta bà

Cao vút mấy ngàn mấy dặm xa

Lời pháp ậm vang truyền nối mãi

Vẫn giữ danh thơm trọn tấc lòng.

Để rồi dừng lại đôi cánh mỏng

Nằm im một góc cưối trời xa

Đau đáu nỗi lòng  cỏ hoa còn đó

Mấy đoan thăng trầm có mấy ai?

Thành kính tưở...

May 31, 2018

Rạng Ngời Thiên Thu

(Thành Kính Tưởng Niệm Ni Trưởng thượng Như hạ Thuỷ)

Ta bà một thuở hiện thân,

"Sơn Đồng"(*) lên núi, lụy trần lánh xa.

Chơn Không, Bát Nhã hiền hoà,

Linh Chiếu, Viên Chiếu... vang ca một thời.

Đồng Nai, Lục Tỉnh nơi nơi...,

Tăng Ni, Phật Tử hết lời tán dư...

May 31, 2018

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni

Kính thưa Ban Tổ chức Tang lễ
 

Hôm nay huynh đệ chúng con, đại diện Ni chúng thiền viện Viên Chiếu vô cùng xúc động trước tin buồn Ni trưởng Như Thủy viên tịch. Nơi xa xôi, chúng con xin hướng về Giác linh Ni trưởng Như Thủy kính thành...

May 31, 2018

VIÊN CHIẾU ƠI ! NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI

Người đã đi rồi em biết không ?
Tự nhiên thấy trống vắng trong lòng
Đại dương ngăn cách làm sao đến
Hướng vọng Phổ Hiền[1] hướng cửa Không [2]
*
Tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Hư [3]
Chỉ đường tìm đến cõi Chân Như
Truyện dẫn hướng về đường...

May 31, 2018

Một đôi thùng gánh hai trăng

Một tâm tư trải mấy hằng hà sao.”

(thơ TN Như Thủy)

Gánh nước cây rừng siêng tưới: cây lớn cây nhỏ thấm ân

Quảy trăng nhẹ hẫng vai gầy: sao hôm sao mai rực sáng

Thi bút thiền ngôn hý lộng

Một thời ngơ ngẩn tao nhân

Pháp nhũ biện tài sâu rộng

Sỏi đ...

May 31, 2018

MỘT VẦNG TRĂNG

Kính cảm hoạ bài thơ : Một Vầng Trăng của Vĩnh Hảo-Tâm Quang
và Thành Kính tưởng niệm Giác Linh Ni Trưởng Thích Nữ Như Thuỷ .

Ngôn bút nguồn thiền cao rộng
Một đời thơi thới thi nhân
Biển trí lòng từ vượt sóng
Muôn người kính ngưỡng tri ân .

Người đi mở r...

May 31, 2018

ĐÔI VẦN THƠ TƯỞNG NIỆM
NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ THỦY

Vạn vật thế gian vô thường

Tin SƯ NHƯ THỦY niềm thương vô vàn

Mới đây diệu pháp âm vang

Hoa Kỳ hoằng pháp đạo tràng trang nghiêm

Sư có nụ cười thật hiền

Chuyển bánh xe pháp hữu duyên nơi này

Ni Trưởng thân thiện vui thay

...

May 31, 2018

Cảm niệm vần thơ

Kính tưởng niệm Ni Trưởng Như Thủy

Con vừa vào trang Tưởng Niệm Ni Trưởng Như Thủy và như thế cảm niệm hai câu thơ quá hay, 
được nghe lại mấy bài giảng của Ni Trưởng Hôm qua nên hôm nầy Còn xin gởi mấy vần thơ Cảm Niệm 
và diễn ngâm luôn để Thầy đăng lê...

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

September 21, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square