August 18, 2018

Công Quả

  Công quả là gì? Công : là công cộng , là của chung , là công việc chung , Quả, là thành quả , là kết quả, hậu quả, là những cái mình nhận được từ những việc mình làm .

Chúng ta thường nghe nói ,đi chùa làm công quả , thật ra công quả không phải chỉ đi làm ở ch...

August 2, 2018

                   Xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về Sơ phát tâm hay cái tâm ban đầu.

  Hằng ngày tôi cùng các bạn đi công phu khuya, sau khi niệm Phật lễ Phật rồi tới giờ học giáo lý. Hôm nay như mọi ngày, khoảng hai...

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

September 21, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square