September 26, 2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Chủ Nhật, Ngày 07/10/2018, Lúc 2:00pm

​-Thứ Hai,    Ngày 22/10/2018, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật, Ngày 07/10/2018, Lúc 04:00pm

-Thứ Ba,     Ngày 23/10/2018, Lúc 07:00pm

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 06/10/2018, Lúc 8...

September 2, 2018

                  KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA MỚI 2018-2019.

              NGÀY 9/9/2018 

                              Lúc : 9 am  ,  các lớp buổi sáng ....

September 2, 2018

 NHẬN GIA TRÌ XÁ LỢI PHẬT, TÔN TƯỢNG KIM CANG TÁT ĐỎA LINH THIÊNG ĐƯỢC CẤT GIỮ & LƯU TRUYỀN QUA NHIỀU KIẾP TÁI SANH CỦA GALA RINPOCHE.

Ngài cựu viện trưởng tu viện Drepung Loseling Lobsang Yeshi (80 years old)  là một vị tăng đức độ từ bi và chuyên về Giới Luậ...

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

September 21, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square