October 26, 2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Tư,     Ngày 05/12/2018, Lúc 6:45pm

​-Thứ Năm, Ngày 20/12/2018, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Năm, Ngày 06/12/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Sáu,   Ngày 21/12/2018, Lúc 07:00pm

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 01/12 /2018, Lúc 8:0...

October 26, 2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Hai, Ngày 05/11/2018, Lúc 6:45pm

​-Thứ Ba ,  Ngày 20/11/2018, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba, Ngày 06/11/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Tư, Ngày 21/11/2018, Lúc 07:00pm

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 03/11 /2018, Lúc 8:00am

4. LỄ Hạ Nguyên 

 -...

October 11, 2018

Pháp Thoại Vu Lan  do Ni Sư  Thích Đức Hòa 

Lễ Vu Lan Chùa Đức Viên -- Phần 2 (thuyết pháp). San Jose, USA. 26 tháng 8/ 2018.

Quay và Dựng phim: Đức Nhã, Chánh Quang Minh

October 11, 2018

Lễ Vu Lan Chùa Đức Viên -- Phần 1 (khoá lễ), San Jose, USA. 26 tháng 8/2018.

Quay và Dựng Phim: Đức Nhã, Chánh Quang Minh

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

September 21, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square