December 29, 2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Chủ Nhật,  Ngày 03/02/2019, Lúc 2:00pm (Sám Hối cuối năm )

​-Thứ Hai,     Ngày 18/02/2019, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật,  Ngày 03/02/2019, Lúc 4:00pm (Tụng giới cuối năm)

-Thứ Ba, Ngày 19/02/2019, Lúc 7:00pm

3. LỄ ĐÓN GIAO TH...

December 29, 2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Sáu, Ngày 04/01/2019, Lúc 6:45pm

​-Thứ Bảy, Ngày 19/01/2019, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Bảy,  Ngày 05/01/2019, Lúc 6:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 20/01/2019, Lúc 4:00pm

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy,  Ngày 05/01/2019, Lúc 8:00am

-Thứ Bảy, Ngày 26...

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

September 21, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square