March 5, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Tư,  Ngày 03/04/2019, Lúc 6:45pm 

​-Thứ Năm, Ngày 18/04/2019 , Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Năm, Ngày 04/04/2019, Lúc 7:00pm 

-Thứ Sáu, Ngày 19/04/2019, Lúc 7:00pm

March 5, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Hai,  Ngày 04/03/2019, Lúc 6:45pm 

​-Thứ Ba,  Ngày 19/03/2019 , Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba, Ngày 05/03/2019, Lúc 7:00pm 

-Thứ Tư, Ngày 20/03/2019, Lúc 7:00pm

3. THỌ BÁT

-Thứ bảy , Ngày 02/03 /2019, Lúc 8:30 am

-Thứ bảy , Ngày 30...

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

September 21, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square