April 27, 2019

TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐỨC VIÊN THÔNG BÁO:

1. Ngày ghi danh học sinh mới:

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019

Lúc 08:00am

2. Ngày khai giảng khóa học mới:

Chủ Nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2019

Buổi sáng: từ 09:00am - 12:00pm

Buổi chiều: từ 01:00am - 04:00pm

April 23, 2019

Tối ngày 16 tháng 3 năm 2019 chùa Đức Viên tổ chức LỄ THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ TỌA CHỦ CHÙA ĐỨC VIÊN. 

April 17, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Sáu,  Ngày  03/05/2019,  Lúc 6:45pm 

​-Thứ Bảy,   Ngày 18/05/2019, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Bảy,   Ngày 04/05/2019, Lúc 6:00pm 

-Thứ Hai, Ngày 20/05/2019, Lúc 7:00pm

3. THỌ BÁT 

-Thứ Bảy , Ngày 04/05 /20...

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

September 21, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square