May 8, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Bảy, Ngày  01/06/2019,  Lúc 5:00pm 

​-Chủ Nhật, Ngày 16/06/2019, Lúc 2:00pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật, Ngày 02/06/2019, Lúc 4:00pm 

-Chủ Nhật, Ngày 16/06/2019, Lúc 4:00pm

3. THỌ BÁT 

-Thứ Bảy , Ngày 01/06/2019, Lúc 8:00am

-Thứ...

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

September 21, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square