July 31, 2019

LỄ KIẾN TẠO MẠN ĐÀ LA THỜI LUÂN
 - Thứ hai ngày 12 tháng 08 năm 2019 Lúc 9:00am
Ý NGHĨA CỦA MẠN ĐÀ LA THỜI LUÂN
 - Chủ nhật ngày 18 tháng 08 năm 2019 Lúc 11:00am
LỄ XÓA MẠN ĐÀ LA THỜI LUÂN
 - Chủ nhật ngày 25 tháng 08 năm 2019 Lúc 11:00am

Kính mời quí Phật tử lưu tâm...

July 28, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Tư, Ngày  14/08/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Tư, Ngày  28/08/2019, Lúc 6:45pm 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Năm , Ngày 15/08/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Năm, Ngày 29/08/2019, Lúc 7:00pm

3. T...

July 3, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Hai, Ngày  01/07/2019,  Lúc 6:45pm 

-Thứ Ba, Ngày  16/07/2019, Lúc 6:45pm 

​-Thứ Ba, Ngày  30/07/2019, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba , Ngày 02/07/2019, Lúc 7:00pm 

-Thứ Tư, Ngày 17/07/2019, Lúc 7:00pm

-Thứ Tư. Ngày 31/07...

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

September 21, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square