September 30, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Bảy, Ngày  12/10/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Bảy, Ngày  26/10/2019, Lúc 6:45pm 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Chủ Nhật , Ngày 13/10/2019, Lúc 4:00pm 

   -Chủ Nhật , Ngày 27/10/2019, Lúc 4:00pm...

September 1, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Năm, Ngày  12/09/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Sáu, Ngày  27/09/2019, Lúc 6:45pm 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Sáu , Ngày 13/09/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ bảy, Ngày 28/09/2019, Lúc 7:00pm

3....

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

September 21, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square