May 31, 2020

  

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Hai,      Ngày  03/08/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Hai,      Ngày  17/08/2020, Lúc 6:45 pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Ba , Ngày  04/08/2020, Lúc 7:00pm...

May 31, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Bảy,      Ngày  04/07/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Chủ Nhật,    Ngày  19/07/2020, Lúc 2:00 pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Chủ Nhật , Ngày  05/07/2020, Lúc 4:00pm 

   -...

May 31, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Sáu,    Ngày  05/06/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Sáu,    Ngày  19/06/2020, Lúc 6:45 pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ  Bảy , Ngày  06/06/2020, Lúc 7:00pm 

...

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

September 21, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square