August 27, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Năm,      Ngày  15/10/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Sáu,       Ngày  30/10/2020, Lúc 6:45 pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Năm , Ngày  01/10/2020, Lúc 7:00pm...

August 27, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Ba,      Ngày  01/09/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Ba,      Ngày  15/09/2020, Lúc 6:45 pm  

  - Thứ Tư ,     Ngày 30/09/2020  , Lúc 6:45 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ...

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

September 21, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square