Khoá tu hè 2017 taị chùa Đức Viên 

KHOA TU HOC HE CHUA DUC VIEN 2016 FULL HD
https://www.youtube.com/watch?v=G28f3YRjaVY

KHOA TU HOC HE CHUA Đức Viên 2015- Summer Retreat 2015

https://www.youtube.com/watch?v=llibftSe82w

Chùa Đức Viên Tổ Chức Khóa Tu Thiếu Nhi Hè 2011