Lễ Húy Nhật Sư Bà Đức Viên Lần thứ 16

 

Ni Chúng các tự viện và Phật tử trong thời Công Phu Khuya

 Cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni

 Chư Tôn Đức quang lâm bảo điện

 Khóa Lễ Cầu Nguyện

 Ni Chúng Đảnh Lễ Giác Linh Sư Bà Tọa Chủ

 Phật Tử Và Ni Chúng Phát Biểu Cảm Nhận về Sư Bà

 Sư Thầy Giám Viện Trình Bày Sinh Hoạt Chùa

 Đạo Từ Hòa Thượng Chứng Minh

 Lễ Cúng Dường Trai Tăng

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square