top of page

Tang Lễ Sư Bà Tọa Chủ


Thành phần ban tổ chức tang lễ gồm có ban chứng minh, trưởng ban tổ chức, phó trưởng ban, ban thư ký, ban kinh sư, nghi lễ trung, nghi lễ nam, ban tài vụ, ban tiếp tân, ban tiếp lễ và xướng ngôn, ban trật tự, ban vận chuyển, ban trai phạn, ban thị giả, ban thiết trí, ban phim ảnh ánh sánh và âm thanh, ban y tế, ban chung cố, ban vệ sinh.

Nam Mô A Di Đà Phật! Chư tôn đức Tăng Ni và Quý vị Phật tử đã cùng nhau thành tâm niệm Phật, đọc kinh, cầu nguyện để tiễn đưa vong linh Sư Bà Đàm Lựu. Các phái đoàn Phật giáo từ khắp nơi trên thế giới cũng tham dự lễ. Lòng từ bi và bao dung của Sư bà đã để lại một ấn tượng vô cùng lớn đối với tất cả những ai đã gieo duyên với người. Ngày người về với Phật thật đáng để vui mừng, nhưng lại tiếc thay cho thế gian mất đi một người dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi lầm mê.

Sư Bà đã đi về cõi vĩnh hằng nhưng những việc tốt người đã từng làm cho thế gian này thì vẫn còn in sâu mãi trong lòng mọi người, hình bóng và lời dạy của Sư Bà vẫn không bị lưu mờ theo thời gian, vẫn đang duy trì và hiện hữu ngày càng tốt đẹp hơn tại chùa Đức Viên.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page