top of page

Điếu Văn Tu Viện Kim Sơn Dành Cho Sư Bà

Khép Cửa

Sắc không xuống giọt kinh cầu

Người về bên ấy nhiệm mầu tịch nhiên

Ngậm ngùi mây nước lặng yên

Bồ đoàn vắng bóng

Thầy ngồi hôm mai

Sân chùa tùng bách hoa cài

Xuân sang như vẫn trải dài trời thu

Trần sa những tưởng ngục tù

Nhân gian còn đọng sương mờ thiên thai

Lung linh nến ngọc trang đài

Tiền thân ai đã xóa nhòa tử sinh

Từ dung gởi trọn ân tình

Người đi để lại bình minh trải dài

Động lòng đá cũng bi ai

Trời trong ảm đạm trời ngoài xôn xao

Chân tâm người đã bước vào

Trầm luân khép cửa tiêu dao tháng ngày.

Sơn Cư Thích Tịnh Từ

Rằm tháng 2, Kỷ Mão, vía Phật Thích Ca Nhập Niết bàn

Tưởng Niệm Sư Bà Đàm Lựu, Viện Chủ Chùa Đức Viên,

San Jose, Bắc Cali, Hoa Kỳ, Viên tịch mồng 09 tháng 02 năm Kỷ Mão

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page