top of page

KHÓA TỊNH TU "HẢI NGOẠI ĐÀM VIÊN" TẠI ĐỨC VIÊN TỊNH UYỂN, LOS GATOS, SAN JOSE, CALIFORNIA,


KHOÁ AN CU TẠI TỊNH UYỂN NĂM 2017

Khóa Tu An Cư Kiết hạ tại Đức Viên San Jose

Bắt đầu ngày 15 -5 -2017 tới 26-8-2017.

Chư Ni Tịnh tu tại Tinh Uyển

Bắt đầu ngày 15-8-2017 tới 26-8-2017

Năm nay mùa an cư kiết hạ chùa tổ chức khóa tịnh tu cho chư Ni ở chùa Đức Viên và các chư Ni ở khắp các tiểu bang Hoa Kỳ về tu tập.Như Chuà Hải Ấn , Huê Lâm, Liên Hoa , Như Ý , Phật Tổ , Việt Nam Thuộc các tiểu bang của Hoa Kỳ .

Thời khóa tu học rất khít khao, Bắt đầu từ 3:30 thức chúng cho tới 21: 30 tối

Ban Giáo Thọ gồm có Ni Sư Thích Nữ Huệ Hạnh, Ni Sư Thích Nữ Minh Tâm , Ni Sư Thích Đàm Nhật

Năm nay đặc biệt trong khóa tịnh tu có 3 buổi lễ quan trong , Lễ báo ơn Phụ Mẫu. Lễ báo ơn Tôn Sư, Lễ báo ơn Ân Sư, lễ Tạ Pháp .Do quý sư cô chùa Đức Viên dâng lên cúng dường cha mẹ và sư trưởng , đúng theo << Tứ trọng Ân trong Phật Giáo >>

Trích đoạn trong cảm niệm Ân Sư .

Chúng con kính nghe Tổ Quy Sơn dạy: “Sinh ta ra, tạo cho ta nên vóc hình, ấy là công ơn của cha mẹ, còn sinh ra giới thân huệ mạng, biết theo lẽ phải đường ngay, trí tuệ tâm khai, tránh ác làm lành, tu nhân giải thoát, đó là công đức của Thầy Tổ Bổn Sư... Ân đức ấy sánh bằng non thái, mãi mãi ngàn sau muôn kiếp khó đáp đền.”

Thật vậy, dầu cho chúng con có được sự thương yêu, bảo bọc của cha mẹ đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chỉ là những kẻ bần cùng thiếu phước, mãi ngập chìm trong huyễn cảnh trần gian, chẳng biết đâu là bờ bến quay về. May mắn thay, phước lành thay! Chúng con gặp được bậc Minh Sư đã ân cần dìu dắt chúng con, cho chúng con được khoác lên mình chiếc ca sa thấm tình giải thoát, truyền trao giới thân huệ mạng. Người lại còn cho chúng con tầm sư học đạo để hôm nay đây, chúng con được sống chan hoà trong tình thương của đại chúng, được bao bọc trong chánh pháp của Như Lai. Ân sâu như trời biển ấy làm sao báo đáp...! Chúng con chỉ biết khắc ghi lời dạy của Người để làm hành trang trên con đường tìm cầu giải thoát........................................

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page