top of page

Điếu Văn Của Ba Vị Quý Ni Ở Việt Nam

Than ôi !

Chân trời Mỹ Việt thật xa xôi,

Nhận được tin nay luống ngậm ngùi:

Chị đã ra đi về cõi Phật,

Chúng em thương tiếc dạ khôn nguôi!

"Em ngã chị nâng " đâu cảnh em nâng chị ngã

Cảnh thiền môn chung sống tháng năm dài

Thầy thương, bạn mến trên đường Đạo,

Giữ trọn niềm tin, chí sắt sao.

Đức Viên rồi tới cảnh Vân Hồ,

Hai nếp chùa xưa giữa thủ đô.

Kiết Hạ an cư mùa phượng nở,

Cùng nhau phát nguyện dựng cơ đồ!

Trên đường học Đạo tại miền Nam

Lận đận phong sương chí cũng cam.

Tìm được minh sư và thiện hữu,

Dược Sư tu viện, chốn danh lam.

Ròng rã chín năm Kinh Luật Luận,

Tâm Tư bừng sáng, trí càng cao

Chị em chia xẻ niềm cay ngọt,

Cực Lạc mong xây giữa thế gian.

Phước Hải, Phước Hòa với Hiển Quang,

Ba chùa chung sống cảnh an lành.

Chim Việt cành Nam cùng tổ ấm,

Vườn thiền trồng tỉa thật nghiêm trang.

Tiếp đến chị đi sang Tây Đức,

Năm năm Xã Hội Học chuyên ngành,

Hồi hương đảm nhiệm Cô Nhi Viện,

Giám đốc tuy làm, chẳng lợi danh.

Đức Viên chị cất tại Long Thành

Kỷ niệm chùa xưa chốn Đế Kinh,

Nhớ lại Nghiệp Sư ngoài Bắc Việt,

Mong sao đền đáp chút ân tình.

Thế rồi lịch sử đã sang trang,

Sứ mạng Như Lai chuyển Đạo Tràng.

Chị phải ra đi truyền Chính Pháp,

Cho đời gội tắm ánh hào quang.

Tới đất Hoa Kỳ lo Phật sự,

Đức Viên chùa mới chị xây lên.

Hoa Đàm nở rộ hương thơm ngát.

Làm đẹp trần gian khắp mọi miền.

Biết bao công đức thêm tươi sáng

Thấm đượm muôn người dạ khó quên.

Sự nghiệp lợi sinh Hoằng Pháp đó,

Mỗi ngày mở rộng tạo thiện duyên...

Thế rồi sức khỏe ngày suy giảm,

Chị phải vâng theo luật tử sinh.

Truyền lại Ấn Tâm cho hậu duệ,

Kế thừa Đạo Mạch tiếp quang vinh.

Thôi rồi! Mất chị, làm sao quên chị được ....

Chúng em bao xiết một lòng thương.

Cầu xin Chị được vui siêu thoát,

Thượng phẩm cao đăng tạo Đạo Tràng.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!

Ni Sư Thích nữ Tịnh Bích, Trụ trì chùa Phước Hòa

Ni Sư Thích nữ Tịnh Nguyện, Trụ trì chùa Phước Hải

Ni Sư Thích nữ Diệu Minh, Trụ trì chùa Hiển Quang

Đồng Cảm Niệm, Phật Lịch 2542. 1999

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page