top of page

Điếu Văn Chùa Đức Viên Hà Nội Dành Cho Sư Bà

Kính viếng Cố Ni Sư Thích Đàm Lựu

Viện Chủ Sáng Lập Chùa Đức Viên

2420 Mc Laughlin Ave, San Jose - CA 95121, Hoa Kỳ

Thân bồ liễu sinh thời mạt pháp,

Cảnh vô thường ly biệt, biệt ly;

Nghĩ mình là phận nữ nhi,

Xả thân cầu đạo, quyết đi tìm thầy.

Đi khắp cả Đông, Tây, Âu Á,

Chí cầu mong đạo cả nhiệm mầu.

Ơn thầy nghĩa bạn cao sâu,

Tấm thân bồ liễu dãi dầu tuyết sương.

Luật Bát Kỉnh ngày thường kính giữ,

Chốn thiền môn quy củ không sai;

Một niềm kế vãng khai lai,

Bề trong giữ đạo bề ngoài thương dân.

Dạy đệ tử kiệm cần tinh tiến,

Khuyên tín đồ Chính tín xả mê;

Chăm vun hạt giống Bồ Đề,

Đạo, đời hai gánh nặng nề quản chi!

Mọi cử chỉ những khi xử thế,

Đều dịu dàng bạn nể người yêu;

Xuề xòa mà vẫn thanh cao,

Nâu sồng mà vẫn ngạt ngào thiền hương.

Nay vĩnh biệt cố hương Nam Việt,

Đất Hoa Kỳ hợp chủng quốc gia;

Trăm năm trong cõi người ta,

Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao.

Nay pháp phái thương đau vĩnh biệt,

Trước Phật đài tha thiết nguyện cầu;

Đức Viên cảm niệm tình sâu,

Vãng sinh Cực Lạc trong ao Liên Trì.

Mấy lời viếng Cố Sư Ni!

Than ôi! Thương thay!

Nghĩ mình đồng đạo xưa nay,

Tưởng chừng Hạc lánh mây bay ngậm ngùi!

Điếu văn thương cảm mấy lời!

Thích Đàm Tuệ, Trụ trì chùa Đức Viên - Hà Nội

Phật lịch 2542 - 1999

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page