top of page

Điếu Văn Chùa Dược Sư Dành Cho Sư Bà

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ngưỡng bạch Giác linh Ni Sư Viện chủ chùa Đức Viên, thượng Đàm hạ Lựu.

Chúng em Viện chủ chùa Dược Sư, Hội Phật Giáo Việt Nam Ni Bộ Bắc Tông tại Hoa Kỳ cùng Chư Tôn Đức Ni tại miền Nam Cali xin có vài lời cảm niệm. Trong khung cảnh bi ai, dưới khói trầm hương quyện tỏa, giờ phút thiêng liêng cử hành pháp sự truy niệm hôm nay, viễn xứ nơi đây, chúng em thành kính thượng tiến Giác linh. Trước linh đài chúng em đê đầu đảnh lễ.

Ni Sư tôn kính,

Chúng em vẫn nhớ, lời Ni Sư thường nói: "Vô thường lão bệnh không hẹn với người...”. Nhưng vì hệ lụy nơi nghiệp lực nên chúng em không sao tránh khỏi ngậm ngùi khi được tin Ni Sư tạm giã từ Hóa thành để đăng trình Bảo sở. Chúng em hồi tưởng lại khi gặp Ni Sư nơi đất khách quê người, cùng nhau đồng hành Phật sự suốt mười mấy năm qua, thăng trầm, đều chia sớt lời khuyên tiếng nhủ để vượt qua mọi chướng ngại sách tấn vươn lên cho hàng Ni giới. Nay bổn hoài chưa toại nguyện, Ni Sư vội bỏ ra đi, để lại bao nhiêu sự thương tiếc cho chư hiếu đồ cùng hàng pháp lữ. Giờ đây chúng em đã thật sự mất đi một Đại Tỷ thương kính biết bao giờ mới gặp lại.

Ôi thôi! Tình pháp lữ bao năm dài tháng rộng hôm nay không còn nữa, chỉ còn lời chúc nguyện của chúng em cho Ni Sư được:

Hồi Quy Phật Quốc

Thượng Phẩm Cao

Đăng Bi Tâm Vô Ngại

Mạt Vận Phù Trì

Kỳ Nguyện:

Bất Di Bổn Thệ

Hồi Nhập Ta Bà

Hòa Quang Đồng Trần

Quảng Độ Chúng Sanh

Quy Về Bến Giác

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Tỳ kheo ni Thích Nữ Như Hòa

Chùa Dược Sư

Kính bái

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page