top of page

Điếu Văn Trung Tâm Phật Giáo Hayward Dành Cho Sư Bà

NAM MÔ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ

BỒ TÁT MA-HA-TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

Kính bạch Giác linh Sư Bà,

Đối trước di ảnh của Sư Bà, chúng con những người hậu học trước hết xin thành tâm kính lễ đốt nén tâm hương, dâng lời cầu nguyện đức Phật Di Đà phóng quang tiếp độ Giác linh Sư Bà nhẹ bước Tây quy, cao đăng Phật quốc.

Sau nữa, chúng con cũng xin có đôi lời bộc bạch, mong nói lên được phần nào lòng thành kính thiết tha của người ở lại đối với công hạnh tu hành, tấm lòng thương mến của Sư Bà đã dành cho chúng con từ bấy lâu nay.

Ôi! Từ nay, hai nẻo đường cách biệt, phàm thánh ngăn chia. Bên kia, nơi ao Thất bảo, Sư Bà dạo bước thảnh thơi. Còn ở nơi nầy, dưới mái Chùa tứ chúng bơ vơ, nỗi lòng trống vắng. Ngoài trai đường, vắng bóng bậc Tôn sư mến thương đồ chúng, ngày ngày chăm sóc: từ món tiền học phí để đóng cho trường, đến chuyện lấy appointment để gặp bác sĩ khám răng, chữa bệnh. Trong Chánh Điện, thiếu đi tiếng nói của người Hóa độ thường nhắc nhở thế nhân gắng chuyên cần niệm Phật để sớm sanh về Tịnh độ. Biết lấy chi mà lấp được cơn khắc khoải đang tràn ngập trong lòng? Biết làm gì để cho vơi bớt lòng kính thương cứ đêm ngày kéo tới? Trời cao lồng lộng, gió thổi hiu hiu, nơi cõi Thênh Thang, xin Giác linh Sư Bà từ bi chứng giám cho những lời cảm niệm.

May thay, giữa chốn trầm luân, còn có tấm gương trong để chúng con nương nhờ bao năm tháng. Trong đó, cuộc đời của Sư Bà, là một sự cố gắng không ngừng, từ những thọ dụng tầm thường miếng cơm manh áo, cho đến việc thiết lập Đạo tràng, hoằng dương Phật pháp, gởi đồ chúng học tập phương xa để mở mang kiến thức, sau này rộng đường hoằng hóa. Việc nào cũng có câu: gắng sống đời thanh bần, đạm bạc, lấy việc chuyên tu làm sở cứ cho cuộc sống tu hành. Đối với lớp nội điển hàng tuần cho các chúng Xuất gia, Sư Bà là hiện thân của từ mẫu. Trong bữa cơm chung, Sư Bà thường khuyên nhắc các Chú các Cô, rằng phải gắng chuyên cần tu học để mai sau làm lợi ích cho Đời. Giữa chốn đông người, Sư Bà giữ phận người tu, không tranh không cãi. Lúc nào, ở đâu, Sư Bà cũng nói: "Tôi chỉ muốn làm việc Đạo, xin để yên cho tôi niệm Phật tu hành”, chứ nào có muốn vướng vào những chuyện thị phi, nhân ngã. Sư Bà thật sự là một người tu hành đạo hạnh đã mở rộng con đường cho hậu học noi theo.

Nay mùa trăng đã tới, hoa nở rộ sân chùa, mãn duyên ở cõi Ta bà, Sư Bà về lại quê hương ngày cũ. Không tiễn biệt thì sao đành lòng của người ở lại, vốn sẵn kính, sẵn thương. Mà nói chuyện tiếc thương thì e Sư Bà quở, rằng chưa thông, chưa hiểu. Tấc dạ chí thành, đôi lời kính cẩn, nguyện xin Giác linh Sư Bà chứng minh gia hộ cho đàn hậu học đang thành tâm quỳ trước Linh đài trăm kiếp ngàn đời không quên chí nguyện thoát trần, xa tục, siêng năng tu tập, đem Tình thương đến khắp mọi nơi, cầu Trí tuệ để hoàn thành tâm nguyện độ sanh, giải thoát. Nguyện xin nhớ lời Sư Bà thường nhắc nhở lúc sinh tiền: "rằng phải cố gắng, từng giờ từng phút, giữ vững tâm Bồ đề, lòng không hề thoái chuyển.

Kính nguyện Giác linh Sư Bà thùy từ chứng giám.

Thưa quý Sư cô cùng với môn đồ hiếu quyến,

Tất cả chúng ta, giờ đây như đàn gà mất Mẹ, ai cũng côi cút như nhau, nên biết dùng ngôn từ nào để nói lên hết nỗi tiếc thương, lo sợ. Sư Bà viên tịch quy Tây, chắc quý Sư cô như thấy một Mặt Trời rụng xuống, và chúng tôi đây cũng quá bàng hoàng, như ngây như dại, tưởng như Cao Xanh kia không thấu hiểu được lòng người. Nay đối trước Linh đài, khói hương tỏa rộng, chỉ xin với đôi lời thô thiển, nhưng bằng tấc dạ chân thành, tất cả chúng tôi của hai đạo tràng, Trung tâm Phật giáo Hayward và Hội Phật giáo Hải Nhuận, cả Tăng và Tục, xin thành kính phân ưu, mong có thể chia xẻ được phần nào sự mất mát lớn lao mà quý Sư cô và môn đồ hiếu quyến đang gặp phải.

Sau nữa, cũng xin cầu nguyện Tam Bảo mười phương gia hộ cho đạo tràng Đức Viên, có Giác linh Sư Bà thường hiển hiện dẫn dắt, mà mọi công tác Phật sự đều được chu viên thành tựu.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh

Trung Tâm Phật Giáo Hayward

Thích Từ Lực

Kính Bái

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page