top of page

Đức Viên Tịnh Uyển Mùa An Cư 2015

MÙA AN CƯ 2015

Thư Mời Tham Dự Khóa Tu Tịnh Uyển Đức Viên

Nam mô A Di Đà Phật,

Kính thưa Quý Ni Sư, chư huynh đệ,

Theo tinh thần ngày 27 tháng 3 năm 2015, chúng ta có buổi sinh hoạt, có sự chứng minh của Ni trưởng Như Thủy, Ban điều hợp chúng con định ngày tổ chức khóa tu học lần thứ hai tại Tịnh Uyển Đức Viên, chúng con xin kính mời quý Ni sư và đại chúng sắp xếp mọi việc về tu học với chúng con trong 12 ngày tại Tịnh Uyển Đức Viên, từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2015 (nhằm ngày 6 đến ngày 19 tháng 6 năm Ất Mùi).

Sự chung về của Quý Ni sư và huynh đệ là niềm động viên lớn đối với chúng con trong tinh thần củng cố tinh thần tu học và nuôi dưỡng tình chị em của chúng ta nơi xứ người.

Thời hạn chót đăng ký là ngày 1 tháng 7 năm 2015.

Mọi sự liên lạc đăng ký, mua vé xin email về haingoaidamvien@gmail.com hoặc số phone: 978-906-1399, 408-209-2129.

Kính chúc quý Ni Sư và đại chúng nhiều sức khỏe,

TM. Ban điều hợp

Thích nữ Đàm Nhật

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page