top of page

LỄ TIỂU TƯỜNG CỐ HÒA THƯỢNG        THƯỢNG THỦ THÍCH TÂM CHÂU

Để tưởng niệm ân đức hóa độ của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu, chùa Đức Viên tổ chức Lễ Tiểu Tường Cố Hòa Thượng vào lúc:

09:30 Chủ Nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2016

Kính mời quý vị về chùa tụng kinh nghe pháp, tham dự buổi lễ và cùng cảm niệm những ân đức sâu dày mà Ngài đã dành cho hàng hậu học.

Nam Mô A Di Đà Phật

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page