KÍNH DÂNG SƯ BÀ ĐỨC VIÊN

 

  KÍNH DÂNG SƯ BÀ ĐỨC VIÊN

 

 

Đức gieo đạo hạnh đoan trang

Viên dung thập bảo ẩn tàng châm ngôn

Sư Bà gầy dựng Phật môn

Hoằng khai đạo pháp bảo tồn nghĩa nhân

Thập phương bá tánh xa gần

Xiển dương Đàm Lựu ni Thần nước Nam

 

Losgatos đầu năm 99

Định Thế

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square