Kính tặng Sư Bà nhân tuần Ngũ Thất tại Chùa Đức Viên,

Sen hồng một đóa nở trời tây,

Tỏa sáng tình thương ánh đạo bay.

Bùn  dẫu đục, trong; hoa vẫn đẹp.

Lá phơi mưa, nắng; sắc không phai.

Hè về kết hạt nuôi nhân thế.

Xuân đến đơm hương tặng núi mây.

Sự nghiệp hóa sinh ghi dấu lại,

Tấm gương  đạo đức thật cao dầy.

 

Kính tặng Sư Bà

nhân tuần Ngũ Thất tại Chùa Đức Viên,

ngày 1 tháng 5 năm 1999

 

Thích Đức Tuấn cảm tác

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square