top of page

Kính tặng Sư Bà nhân tuần Ngũ Thất tại Chùa Đức Viên,

Sen hồng một đóa nở trời tây,

Tỏa sáng tình thương ánh đạo bay.

Bùn dẫu đục, trong; hoa vẫn đẹp.

Lá phơi mưa, nắng; sắc không phai.

Hè về kết hạt nuôi nhân thế.

Xuân đến đơm hương tặng núi mây.

Sự nghiệp hóa sinh ghi dấu lại,

Tấm gương đạo đức thật cao dầy.

Kính tặng Sư Bà

nhân tuần Ngũ Thất tại Chùa Đức Viên,

ngày 1 tháng 5 năm 1999

Thích Đức Tuấn cảm tác

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page