top of page

Tình Thày .

Những ngày cuối bên giường Thầy

Lòng quyến luyến không muốn rời xa,

Thầy nằm hoài không ngồi được,

Lòng con xót xa quá!

“Cho con ngồi xoa bóp cho Thầy nhé!”

Thầy xót trò già lớn tuổi,

Kiệm phước mình, Thầy bảo “đi đi”

“Tụng kinh đi, niệm Phật đi”.

Lòng con xót xa quá,

Nhưng thôi đành thôi, đành thôi thế,

Thầy dạy con:

“Còn bao lâu nữa, không niệm Phật đi,

cứ lăng xăng hoài”

Lời Thầy nhắc ba lần như vậy,

Ôi! Tình Thầy thăm thẳm…..

Con nhớ hoài, có bao giờ quên

Thầy ơi!

Chiếc áo Thầy ban cho

Hạnh nguyện xuất gia,

con nguyện mang theo muôn thuở

Con,

Viên Huệ

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page