Mùa An Cư 2017

Trong thời gian tất cả các chư Ni về tịnh Tu tại Tịnh Uyển, Chùa Đức Viên San Jose chỉ còn lại mấy sư gìa , ngôi chùa trở nên im vắng khi vắng bóng quý sư, nhưng các Phật tủ vẫn về chùa lễ Phật , các khóa lễ hằng ngày vẫn đều đặn sáng , trưa, chiều.

Và thời khóa công phu khuya cũng rất ấm cúng với các Phật tử về cùng với sư già công phu niệm phật ,