top of page

Mùa An Cư 2017

Trong thời gian tất cả các chư Ni về tịnh Tu tại Tịnh Uyển, Chùa Đức Viên San Jose chỉ còn lại mấy sư gìa , ngôi chùa trở nên im vắng khi vắng bóng quý sư, nhưng các Phật tủ vẫn về chùa lễ Phật , các khóa lễ hằng ngày vẫn đều đặn sáng , trưa, chiều.

Và thời khóa công phu khuya cũng rất ấm cúng với các Phật tử về cùng với sư già công phu niệm phật ,

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page