LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 11/2017

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Năm, Ngày 02\11\2017, Lúc 06:45pm

-Thứ Năm, Ngày 16\11\2017, Lúc 06:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Sáu, Ngày 03\11\2017, Lúc 07:00pm

-Thứ Sáu, Ngày 17\11\2017, Lúc 07:00pm

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 11\11\2017, Lúc 08:00am

4. LỄ NGŨ BÁCH DANH

-Từ ngày 05/11/2107 đến ngày 11/11/2017

5. LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

-Vào chủ nhật, ngày 12/11/2017

Lúc 9:30am