LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 12/2017

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Sáu, Ngày 01/12/2017, Lúc 06:45pm

-Thứ Bảy, Ngày 16/12/2017, Lúc 04:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 31/12/2017, Lúc 02:00pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Bảy, Ngày 02/12/2017, Lúc 07:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 17/12/2017, Lúc 04:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 31/12/2017, Lúc 04:00pm

 

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ bảy, Ngày 16/12/2017, Lúc 08:00am

 

4. KHÓA TU THIẾU NHI

-Từ ngày 26/12/2107 đến ngày 29/12/2017

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square