LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 3 -2018

 1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Năm, Ngày  01/03/2018, Lúc 06:45pm

-Thứ Năm, Ngày  15/03/2018, Lúc 06:45pm

-Thứ Sáu ,  Ngày  30/03/2018, Lúc 06:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Sáu, Ngày   02/03/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Sáu, Ngày   16/03/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Bảy, Ngày   31/03/2018, Lúc 07:00pm

 

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 10/03/2018, Lúc 08:00am

 

4. LỄ THƯỢNG NGUYÊN / Kết Đàn Dược Sư

 - Chủ Nhật , Ngày 04/03/2018

 

5. KHÓA  NIỆM PHẬT BÁO ÂN

 -Từ  ngày 10/03/2018 đến ngày 23/03/2018

 

6 , LỄ GIỖ SƯ BÀ .

 - Thứ Bảy Ngày 24/03/2018 ,Lúc 9:30 am

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square