LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 4-2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Bảy, Ngày   14/04/2018,  Lúc 6:45pm

-Chủ Nhật, Ngày  29/04/2018, Lúc 2:00pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật, Ngày 15/04/2018, Lúc 4:00pm

-Chủ Nhật, Ngày  29/04/2018, Lúc 4:00pm

 

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 07/04/2018, Lúc 8:00am

 

4. LỄ NGŨ BÁCH DANH

 - Từ ngày 01/04 đến ngày 07/04/2018

 

5. LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

 -Chủ Nhật , Ngày 08/04/2018 , Lúc 9;30am

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square