LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 4-2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Bảy, Ngày   14/04/2018,  Lúc 6:45pm

-Chủ Nhật, Ngày  29/04/2018, Lúc 2:00pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật, Ngày 15/04/2018, Lúc 4:00pm

-Chủ Nhật, Ngày  29/04/2018, Lúc 4:00pm

 

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 07/04/2018, Lúc 8:00am

 

4. LỄ NGŨ BÁCH DANH

 - Từ ngày 01/04 đến ngày 07/04/2018

 

5. LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

 -Chủ Nhật , Ngày 08/04/2018 , Lúc 9;30am

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts