top of page

Điếu Văn Tưởng Niệm Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lễ Chơn linh Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy

Muôn dặm sơn khê muôn dặm trường

Bạc màu sương gió áo nâu vương

Bờ kia Sư bước thong dong lạ

Bãi hoá cồn dâu nợ vô thường

Kính thưa Chơn linh Sư : bảo rằng có cũng chưa đúng ,mà nói là không cũng chẳng sai , Sư là như vậy đó vẫn chiếc áo năm tháng phai màu , hình như trong sư , thời gian không hiện diện , vẫn đôi dép mòn quai đi qua những bước lăn trầm ý vị ,đá bụi quện gót xoay vầng nhật nguyệt tháng năm ,vẫn chiếc nón đủ để che nắng che mưa che một miền tử sanh miên viễn, Sư …. Sư đã đi thật rồi

Ngày gặp Sư ở Thiền viện Thường chiếu , vẫn hào khí hiên ngang chất ngất , vẫn những bước chân chưa hề biết lùi , vẫn sang sảng giọng của người đứng trước đầu sóng ngọn gió : Sư bình an và vẫn vậy thôi

Thời gian ư : nghĩa lý gì với người xuất trần thượng sĩ

Không gian ư : nơi nào mà chẳng có tử sinh , vậy bận lòng gì với được mất bại thành với khen chê với phiền muộn khổ đau?

Sư đã sống ,đã tu , đã làm với tâm niệm vô ngôn

Khi xác thân ra rời vẫn nở nụ cười tịnh như băng tuyết

Vẫn còn đây dấu ấn của Sư từ những năm tháng đến với Tổ đình Từ Ân ở Phú Yên , ngồi bên tách trà nhìn qua con sông Cáy , thấy sương chiều lãng bãng , chợt hóa hư không

Từ Những dư hương xưa còn vọng về Vĩnh Long nơi thiền thất , bóng dài qua con mương đầu ngõ với lời niệm quay lại là bờ , bờ bên nay vẫn còn ,bờ bên kia nắng vàng hanh dõi bước

Kính lạy Chơn linh Sư : kể từ đây Sư không còn với cuộc chơi tử sanh này , chốc lát nữa đây thôi chư Tăng Ni Phật Tử , đồng vọng chắp tay niệm Nam mô Phật đưa Sư về ngàn trùng , hương chiên đàn bay tỏa khắp liên đài

Hai câu thơ Cung tiễn Sư với niềm tôn kính vô hạn

An nhiên Sư niệm Nam mô

Tử sanh dĩ tất , thủy vô chung đầu

Nam mô trúc lâm yên tử pháp phái hiệu Như Thủy chơn linh Ni trưởng thùy từ chiếu giám

Tỳ kheo Thích Nguyên Nguyện

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page