TRÍ ĐỨC KIÊM TOÀN


 

Trí Đức Kiêm Toàn

 

Kính họa vận bài thơ: Sơn Đồng Nhất Hướng

 

của thầy Thích Chúc Hiền.

 

Thành kính tưởng niệm Ni Trưởng Như Thủy.

 

Như Thủy Ni Sư hướng đầu non,

 

Khơi nguồn Tịnh giác chí không sờn.

 

Tìm về nẻo Đạo theo giáo chỉ,

 

Hiểu biết thương yêu phá mê màn.

 

Giáo dưỡng độ sinh gìn công đức,

 

Pháp thoại vọng vang hải triều âm.

 

Viên Chiếu vun bồi thêm diệu giác,

 

Cho nên Trí - Đức được kiêm toàn...!
 

Germany, 20-03-2018

 

Cư Sĩ Đan Hà

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square