ĐÔI VẦN THƠ TƯỞNG NIỆM

ĐÔI VẦN THƠ TƯỞNG NIỆM
NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ THỦY

 

 

 

Vạn vật thế gian vô thường

 

Tin SƯ NHƯ THỦY niềm thương vô vàn

 

 

Mới đây diệu pháp âm vang

 

Hoa Kỳ hoằng pháp đạo tràng trang nghiêm

 

Sư có nụ cười thật hiền

 

Chuyển bánh xe pháp hữu duyên nơi này

 

Ni Trưởng thân thiện vui thay

 

Truyền trao Pháp thoại thật hay đạo vàng

 

Các bài thuyết giảng Sư ban

 

Cùng những tác phẩm vô vàn an vui.

 

 

 

Kính Giác Linh Ni Trưởng an vui Phật Quốc, sớm trở lại Ta Bà,

tiếp tục con đường hoằng pháp độ sinh.

 

 

 

Chùa Pháp Nhãn

 

Thích Trừng Sỹ

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square