top of page

ĐÔI VẦN THƠ TƯỞNG NIỆM

ĐÔI VẦN THƠ TƯỞNG NIỆM NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ THỦY

Vạn vật thế gian vô thường

Tin SƯ NHƯ THỦY niềm thương vô vàn

Mới đây diệu pháp âm vang

Hoa Kỳ hoằng pháp đạo tràng trang nghiêm

Sư có nụ cười thật hiền

Chuyển bánh xe pháp hữu duyên nơi này

Ni Trưởng thân thiện vui thay

Truyền trao Pháp thoại thật hay đạo vàng

Các bài thuyết giảng Sư ban

Cùng những tác phẩm vô vàn an vui.

Kính Giác Linh Ni Trưởng an vui Phật Quốc, sớm trở lại Ta Bà,

tiếp tục con đường hoằng pháp độ sinh.

Chùa Pháp Nhãn

Thích Trừng Sỹ

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page