MỘT VẦNG TRĂNG

 

Một đôi thùng gánh hai trăng

 

Một tâm tư trải mấy hằng hà sao.”

 

(thơ TN Như Thủy)

 

 

Gánh nước cây rừng siêng tưới: cây lớn cây nhỏ thấm ân

 

Quảy trăng nhẹ hẫng vai gầy: sao hôm sao mai rực sáng

 

 

Thi bút thiền ngôn hý lộng

 

Một thời ngơ ngẩn tao nhân

 

Pháp nhũ biện tài sâu rộng

 

Sỏi đá gật đầu thọ ân.

 

 

Một chiều nhìn lại bước đường

 

Rỗng rang trời cao mây trắng

 

Đêm về nhập một hai trăng

 

Tịch mịch tâm tư sâu lắng

 

 

Buông gánh trần gian nhẹ bước

 

Mắt tuệ ngời ánh muôn sao

 

Huyễn thân gửi nơi sinh-tử

 

Nẻo về

 

thinh lặng

 

non cao.

 

Hạc tung cánh

 

Nghiêng một trời

 

Người ở lại

 

Giấu lệ rơi.

 

Nước không lưu dấu trăng vô ảnh

 

Trời trong mây tạnh tâm hư không.

 

 Kính dâng Ni trưởng Thích Nữ Như Thủy

 

Hậu học Vĩnh Hảo – Tâm Quang khấp đề

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square