SÓNG LẶNG BIỂN ÊM.

SÓNG LẶNG BIỂN ÊM.

(Tưởng niệm Ni Sư Thích Nữ Như Thủy vừa viên tịch

vào lúc 8:15 sáng ngày 17 tháng 03 năm 2018

tại Chùa Phổ Hiền Thành Phố Worcester, Tiểu Bang Massachussets, Hoa Kỳ).

*
Người nằm sóng lặng biển êm
Mà nghe thương nhớ xuyên đêm cõi này

Người nằm giữa cuộc tỉnh say
Đôi bờ hoa nở mây bay chập chùng

Từ nay vắng bóng cửa tùng
Pháp âm đồng vọng trùng trùng duyên sinh

Một đời luôn tự vấn mình
Luôn trăn trở chuyện diệt sinh kiếp người

Đông tây lặn lội vì đời
Những câu chuyện kể ngời ngời từ bi

Đúng thời Người đã ra đi
Hai bờ sóng vỗ thầm thì cỏ hoa.....
------------------------------------------
Ngày 18.03.2018
Thích Giác Tâm.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square