SƠN ĐỒNG NHẤT HƯỚNG

SƠN ĐỒNG NHẤT HƯỚNG
 ( Cảm Hoạ )

Nhất hướng Chơn Tâm dạ sắc son ,
Băng rừng vượt suối bước chẳng sờn .
Tầm sư học đạo duy tuệ sĩ,
Phá vọng trừ mê thẳng Niết Bàn .
Thuyền từ Bát Nhã bao công đức ,
Cửa Phật Chơn Như trí hải âm .
Như Thuỷ viên thông tri diện mục ,
Pháp vũ tuệ minh đức vẹn toàn .

     Thành kính đảnh lễ giác linh Ni Trưởng Như Thuỷ
 Dallas , 19-3-2018
            Tánh Thiện


SƠN ĐỒNG NHẤT HƯỚNG
 ( Cảm Hoạ )

 

 

 

Một vì sao tắt nơi trần gian

 

Lời giảng đêm ngày vẫn mãi vang.

 

Dấn bước rừng sâu không ngại khó

 

Quyết lòng tu học chẳng than van.

 

Hoằng dương chánh pháp tâm ngời sáng

 

Hành đạo trang nghiêm đức  rạng ngời.

 

Phổ độ chúng sinh toàn thế giới

 

Người là Bồ tát, hạnh tuyệt vời.
 

 

Thành kính đảnh lễ giác linh Ni Trưởng Như Thuỷ
PT Tâm Minh

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square