top of page

CẢM NIỆM VẦN THƠ

Cảm niệm vần thơ

Kính tưởng niệm Ni Trưởng Như Thủy

Con vừa vào trang Tưởng Niệm Ni Trưởng Như Thủy và như thế cảm niệm hai câu thơ quá hay, được nghe lại mấy bài giảng của Ni Trưởng Hôm qua nên hôm nầy Còn xin gởi mấy vần thơ Cảm Niệm và diễn ngâm luôn để Thầy đăng lên Trang Tưởng Niệm Ni Trưởng gọi là chút lòng thành của Con tưởng nhớ đến Người.

A Di Đà Phật- Tâm Tú Nguyễn Khoa Tuấn - Đan Mạch

“Một đôi thùng gánh hai trăng

Một tâm tư trải mấy hằng hà sao.”

Lời thơ tự tại dạt dào,

Nghe như bài giảng ngày nào mới nghe.

Tin Ni Trưởng đã về với Phật,

Nghẹn lòng con, tỉnh giấc trần mê,

Câu kinh tiếng mỏ tìm về,

Sớm hôm cầu nguyện, Người về an nhiên.

Như ngày đến, quê hương đất tổ,

Gieo từ bi, giáo huấn chúng sanh,

Bước chân Hoằng Pháp tinh anh,

Ta bà thế giới, cùng hàng Tăng Ni.

Người ra đi, những người vẫn đó,

Những lời khuyên, bài giảng nhớ nghe,

Rèn tâm con nguyện tìm về,

An nhiên cõi Tịnh mọi bề an vui.

Tâm Tú Đan Mạch 23.03.2018

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page