top of page

SÓNG LẶNG BIỂN ÊM.

SÓNG LẶNG BIỂN ÊM.

(Tưởng niệm Ni Sư Thích Nữ Như Thủy vừa viên tịch

vào lúc 8:15 sáng ngày 17 tháng 03 năm 2018

tại Chùa Phổ Hiền Thành Phố Worcester, Tiểu Bang Massachussets, Hoa Kỳ).

* Người nằm sóng lặng biển êm Mà nghe thương nhớ xuyên đêm cõi này

Người nằm giữa cuộc tỉnh say Đôi bờ hoa nở mây bay chập chùng

Từ nay vắng bóng cửa tùng Pháp âm đồng vọng trùng trùng duyên sinh

Một đời luôn tự vấn mình Luôn trăn trở chuyện diệt sinh kiếp người

Đông tây lặn lội vì đời Những câu chuyện kể ngời ngời từ bi

Đúng thời Người đã ra đi Hai bờ sóng vỗ thầm thì cỏ hoa..... ------------------------------------------ Ngày 18.03.2018 Thích Giác Tâm.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page