top of page

VIÊN CHIẾU ƠI ! NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI

VIÊN CHIẾU ƠI ! NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI Người đã đi rồi em biết không ? Tự nhiên thấy trống vắng trong lòng Đại dương ngăn cách làm sao đến Hướng vọng Phổ Hiền[1] hướng cửa Không [2] * Tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Hư [3] Chỉ đường tìm đến cõi Chân Như Truyện dẫn hướng về đường chân thiện Nhập thế giúp đời, mới ẩn cư. * Văn hay giảng thuyết người quy ngưỡng Thân nữ mà tướng đại trượng phu Khát khao chân lý tìm phương hướng Tìm đến thiền tông hướng đặc thù. * Viên Chiếu thiền môn người chấn tích Vỡ hoang nối gót Đức Phật Hoàng [4] Thao thao giảng pháp người cảm kích Bỏ vọng tìm chân, tọa bồ đoàn [5] * Người lại đi về xứ Mỹ châu Thiền tông tuyên thuyết khắp hoàn cầu Phải thời phải lúc bày duyên bệnh Nối gót Tổ sư, ý nhiệm mầu. * Đông Tây cách trở làm sao gặp Tôi và em cùng hướng vọng về Nguyện cầu Ni Trưởng siêu thăng Phật Hóa độ "duyên lành" thoát cõi mê. ------------------------------- Ngày 19.03.2018 Thích Giác Tâm

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page