BÓNG HẠT NGÀN XA

 

 

BÓNG HẠT NGÀN XA

 

Lênh đênh thân nghiệp chốn Ta bà

Cao vút mấy ngàn mấy dặm xa

Lời pháp ậm vang truyền nối mãi

Vẫn giữ danh thơm trọn tấc lòng.

Để rồi dừng lại đôi cánh mỏng

Nằm im một góc cưối trời xa

Đau đáu nỗi lòng  cỏ hoa còn đó

Mấy đoan thăng trầm có mấy ai?

Thành kính tưởng niệm Giác Linh Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy ( 1950 - 2018 )

Sài Gòn, 19-3-2018

Giác Đạo DKT

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square