top of page

Mở Tầm Chân Tu


Mở Tầm Chân Tu.

Ta bà một cõi dạo chơi,

Như vầng trăng sáng, tỉnh lời pháp âm.

Thủy trong tinh ý chơn tâm,

"Hư Hư Lục" ngữ, mở tầm chân tu.

Tâm Tuỳ Hỷ, áng chơn như,

Vân Du Hoằng hoá, huyền từ bang trao.

Đồng Nai Viên Chiếu tự hào,

Ươm mầm hạt ngọc, nhã vào vầng trăng.

Dáng từ thanh thoát bần Tăng..!

Thân mang nữ giới, ngỡ rằng trượng phu.

Huyễn như thân bệnh Huân tu,

Tam Kinh Luật Luận, áng từ tinh chuyên.

Tịnh Thiền Mật ý chu viên,

Vươn tầm truyền thụ, lên thuyền sang Tây.

Hoa Kỳ pháp ngữ đông đầy,

Nam Trung Bắc chiếu, vầng mây sáng hồng.

Kim Cang Bát Nhã tỉnh không,

Lưu thời lục tự, cõi lòng Tây Phương.

Chấp Tay niệm Phật lên đường,

Pháp thân lồng lộng, chơn thường còn nguyên.

Hạnh lành dung dị an nhiên,

Tiễn thân Ni Trưởng, xã niềm vân du.

Việt Nam nhớ mãi âm từ,

Bảo toà lưu ảnh, kinh thư ngàn trùng.

Bây chừ thắp nén nhang trầm,

Từ quê Xứ Huế, vọng tầm trời Tây.

Trăm năm thức mộng đến ngày,

Hồi quy bản thể, tâm thầy thong dong. NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ THỦY VỪA VIÊN TỊCH

(1950-2018)

Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy, Pháp Hiệu Huệ Hạnh, Thế Danh Nguyễn Xuân Yến sanh ngày 12 tháng 04 năm 1950 (Canh Dần) đã xã báo thân lúc 8:15 sáng ngày 17 tháng 03 năm 2018 tại Chùa Phổ Hiền Thành Phố Worcester, Tiểu Bang Massachussets, Hoa Kỳ.

Những pháp hành trong pháp môn tu, trên các trang mạng.

Tôi thường xuyên lắng nghe pháp môn.

Thành Kính Cung Tiễn Giác Linh Ni Trưởng Cao Đăng Bổn Tịnh.

Tk: Thích Minh Thế

Hỷ Tâm Hải Triều

19-03-2018

03-03- Mậu Tuất.

Kính khể thủ.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page