LỊCH TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 06/2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Ba, Ngày 12/06/2018, Lúc 06:45pm

-Thứ Tư, Ngày 27/06/2018, Lúc 06:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Tư, Ngày 13/06/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Năm, Ngày 28/06/2018, Lúc 07:00pm

 

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 09/06/2018, Lúc 8:00am

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square