top of page

HỌC SINH TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐỨC VIÊN ĐẢNH LỄ GIÁC LINH SƯ BÀ TỌA CHỦ CHÙA ĐỨC VIÊN

Dưới sự hướng dẫn của quý Sư Cô và Thầy cô giáo học sinh trường Việt Ngữ Đức Viên đã tham dự buổi lễ tưởng niệm Sư Bà Tọa Chủ Chùa Đức Viên - Người đã sáng lập ra ngôi trường dạy tiếng Việt đầu tiên tại vùng San Jose.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page