top of page

LỄ HÚY NHẬT SƯ BÀ TỌA CHỦ CHÙA ĐỨC VIÊN LẦN THỨ 19 - NGÀY 24/03/2018

Một số hình ảnh về lễ HÚY NHẬT SƯ BÀ TỌA CHỦ TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN